Privacy

Privacy beleid voor apps ontwikkeld door Rudie Ekkelenkamp

NEDERLANDS

De volgende privacy statement is van toepassing op apps die zijn ontwikkeld door Rudie Ekkelenkamp: Deze applicatie verzamelt geen persoonlijke informatie van een gebruiker, met uitzondering van technische informatie die wordt gebruikt in HTTP-verzoeken (zoals uw IP-adres). Geen persoonlijke informatie wordt gebruikt, opgeslagen of openbaar gemaakt door diensten waarmee deze toepassing werkt. Als u een schendingen van dit beleid wilt melden, neem dan contact met ons op: apps@ekkelenkamp.com

ENGLISH

The following privacy statement applies to applications developed by Rudie Ekkelenkamp: This application does not collect or transmit any user’s personal information, with the exception of technical information included in HTTP requests (such as your IP address). No personal information is used, stored, secured or disclosed by services this application works with. If you would like to report any violations of this policy, please contact us at: apps@ekkelenkamp.com

DEUTSCH

Die folgende Datenschutzerklärung gilt für Anwendungen, die von Rudie Ekkelenkamp entwickelt sind: Diese Anwendung sammelt keine oder zu übertragen Benutzer persönliche Informationen, mit Ausnahme der technischen Informationen in HTTP-Anfragen (zB Ihre IP-Adresse) enthalten. Es werden keine persönlichen Daten verwendet werden, gespeichert, gesichert oder durch Dienstleistungen offenbart. Wenn Sie möchten, um Verstöße gegen diese Politik zu berichten, kontaktieren Sie uns bitte unter: apps@ekkelenkamp.com

FRANCAIS

La déclaration de confidentialité qui suit s'applique aux applications développées par Rudie Ekkelenkamp: Cette application ne recueille ni ne transmet aucune information personnelle de n'importe quel utilisateur, à l'exception de l'information technique incluse dans les requêtes HTTP (telle que votre adresse IP). Aucune information personnelle n'est utilisée, stockée, sécurisé ou communiqués par les services de cette application fonctionne avec. Si vous souhaitez signaler toute violation de cette politique, s'il vous plaît contactez-nous au: apps@ekkelenkamp.com